АНУ-ын санхүүжилттэй найм дахь цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт эхэллээ