АНУ-ын санхүүжилт бүхий Чойжин ламын сүм музей дэх сэргээн засварлах төсөл хэрэгжлээ