АНУ-ын Төрийн департамент Г. Болорт ОУ-ын эмэгтэйчүүдийн хатан зоригийн шагнал гардуулна