АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн даргын орлогч Узра Зэяа Монгол улсад айлчлав