“Говийн чоно 2022”-ын оролцогчид дэлхий дахины мэдлэг, туршлагаас суралцлаа