#ЗалуучуудынЖил2019-ийн шилдэг арга хэмжээнүүд, ололт амжилтуудыг онцолж байна