Монгол Улс АНУ-аас хандивласан Файзер вакцины 899,730 тунг хүлээн авлаа