Монгол Улс АНУ-аас хандивласан 302,400 тун хүүхдийн Файзер вакциныг хүлээн авлаа