Монгол Улс, Гүүгл компанийн түншлэл: Элчин сайд Буанганы хэлсэн үг