Хилийн боомтоор нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэл, ачаа шалгах төхөөрөмжийг хандивлав