Хэнтий аймагт эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх ахисан түвшний сургалт боллоо