Хүүхэд хамгааллын компакт гэрээний түншлэлийн уулзалтыг нээж Элчин сайд Буанганы хэлсэн үг