Элчин сайд Клеческигийн МСК-ын компакт гэрээ хүчин төгөлдөр болсныг тэмдэглэн хэлсэн үг