2023 оны эхний хагасын цагаачлалын бус визийн ярилцлагын цаг нээгдлээ!