energy

Тусгай элч Хокстийн Eagle телевизэд ярилцлага өглөө. “Эрчим хүчний зах зээл их өөрчлөгдөж байна. Улс орнууд хөрөнгө оруулагчдад итгэл төрүүлэхүйц тодорхой дүрэмтэй байж, мөн сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжин хөгжүүлэх хэрэгтэй” гэж тэрээр онцолжээ.