2016 оны Нэгдсэн Улсын Байдлын Тухай Илтгэл

АНУ-ын Үндсэн хуулиар Ерөнхийлөгч нь Конгресст Нэгдсэн улсын байдлын тухай илтгэл тавих үүрэгтэй байдаг. 2016 оны 1 дүгээр сарын 13-ны 10 цагаас Ерөнхийлөгч Обамаг сүүлийнхээ Нэгдсэн улсын байдлын тухай илтгэлээ тавихыг Цагаан ордны вэбсайтнаас эсвэл доор шууд үзээрэй: