Амжилтын түүх: Аксесс хөтөлбөрийн төгсөгч Оюунболор

Америк Англи хэлний сарыг тэмдэглэх хүрээнд АНУ-ын ЭСЯ Аксесс хөтөлбөрийн төгсөгч Оюунболорыг танилцуулж байна.

Аксесс хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
https://mn.usembassy.gov/…/english-access-micro-scholarshi…/