trivia

Виктория Августин ирсэн оролцогчдод тэмцээний дүрмийг тайлбарлалаа.