4july-04

Улаанбаатар дахь АНУ-ын Тэнгисийн явган цэргийн аюулгүй байдлын албанаас төрийн далбаанд хүндэтгэл үзүүлэх ёслолыг гүйцэтгэсэн.