village_city

“Виллажаас –Ситид” хөтөлбөрийн сурагчид өөрсдийн талархсан сэтгэгдлээ илэрхийлсэн захидлыг дурсамж бичгийн хамт гардууллаа.