urbanized2

Киноны дараагаар болсон хэлэлцүүлэгийн үеэр. (Зургийг Энхбаяр Батзориг)