business_school2

Эдийн засаг, худалдааны хэлтсийн дарга Дэвид Уайш сурагчдаас тэдний хэд нь өөрийн старт-апыг эхлүүлэх сонирхолтой байгааг асуухад олон сурагчид гараа өргөсөн.