Өргөдөл мэдүүлэх

Сүйт залуу/бүсгүйн визийн өргөдлийг мэдүүлэхийн тулд, usvisas.state.gov цахим хуудсан дээрх Сүйт Залуу/Бүсгүйн Визийн Өргөдөл Мэдүүлэх Процесийг (Fiancé(e) Visa Process) дагаарай.