river

Н.Жавзансүрэн Нью Йоркод болсон Riverkeeper Sweep дээр, 2015 оны 5-р сар (Photo by ncuscr.org)