petrolium

Таван өдрийн семинарт оролцогчид тусгай зөвшөөрөл олгох, орлогыг хуваарьлах ,Засгийн газар хоорондын зохицуулалтын талаар хэлэлцсэн.